Razem dla naszego środowiska 

Zrównoważony rozwój

Tak jak Starożytni wierzyli, że Ziemia jest płaska tak kiedyś my wierzyliśmy, że wszystkie bogactwa naszej planety nigdy nie ulegną wyczerpaniu. Niestety od kilku dziesięcioleci wiemy już, że źródła naturalne są bardzo wrażliwe i że w przyszłości musimy zarządzać nimi zupełnie inaczej.

Zmiany klimatyczne, degradacja gleb, nadmierne wykorzystywanie źródeł naturalnych, wzrost demograficzny i urbanizacja, zagrożona różnorodność biologiczna ….

Te niepokojące zmiany są efektem coraz większego wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne. W trosce o ochronę środowiska należy więc podjąć  ekologiczne wyzwania, które wymagają mobilizacji całego społeczeństwa oraz zaangażowania posiadanej wiedzy i technologii w celu uzyskania równowagi pomiędzy jakością życia a ochroną środowiska.

Zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju grupy SUEZ ENVIRONNEMENT, SITA Polska aktywizuje swoje działania, aby stawić czoła nowym wyzwaniom, proponując najlepsze rozwiązania, korzystne zarówno pod względem ekonomicznym, środowiskowym jak i społecznym.

Nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój zostało zdefiniowane w czterech głównych priorytetach

SITA polska - 4 Piorytety

zamów kontener formularz kontaktowy informacje dla mieszkańców