Razem dla naszego środowiska 

Oczyszczanie gleb

Zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego szkodliwymi substancjami stwarza ogromne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Usunięcie negatywnych skutków takich zanieczyszczeń może trwać wiele lat. SITA podejmuje działania zmierzające do ograniczenia ryzyka wystąpienia  takiego zagrożenia  (audyty środowiskowe, przeglądy ekologiczne) oraz pomaga  usuwać jego skutki, gdy nie udało się zapobiec zanieczyszczeniu.

SITA jest liderem w dziedzinie rekultywacji środowiska gruntowo-wodnego.  W zależności od  rodzaju i zakresu zanieczyszczenia oceniane są wady i zalety poszczególnych technik rekultywacji i na tej podstawie dobierane odpowiednie technologie oczyszczania. W celu zapewnienia właściwego wykonania powierzonych prac SITA stosuje sprawdzone w praktyce techniki remediacyjne, wsparte wieloletnim doświadczeniem oraz nowoczesnymi narzędziami, takimi jak np. modelowanie matematyczne czy ocena ryzyka. W ramach prowadzonych prac jest możliwa również likwidacja infrastruktury naziemnej i podziemnej istniejącej na oczyszczanym obszarze. 

Dzięki połączeniu specjalistycznego sprzętu, szerokiej gamy rozwiązań technologicznych i wysokiej klasy kadry ekspertów z Polski i z zagranicy, SITA odpowiada na  skomplikowane potrzeby Klientów. Zadania realizowane są szybko i efektywnie, w ramach obowiązującego prawa i przy zachowaniu wysokich standardów ekologicznych.

Grupa  SUEZ ENVIRONNEMENT, której SITA jest częścią, od lat realizuje na świecie wiele różnorodnych, złożonych projektów remediacyjnych.  Zdobyte doświadczenia pozwoliły na opracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod, z których korzystają również polscy eksperci SITA.

Zakres usług rekultywacyjnych świadczonych przez SITA:

 • rozpoznanie stopnia zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego;
 • opracowanie oceny ryzyka dla obszarów zanieczyszczonych;
 • dobór optymalnej technologii remediacji pod względem techniczno-ekonomicznym;
 • opracowanie projektów rekultywacyjnych;
 • kompleksowa obsługa administracyjna zgodna z obowiązującymi przepisami prawa;
 • Opracowanie planów bezpieczeństwa pracy (Health&Safety);
 • przeprowadzenie prac rozbiórkowo-wyburzeniowych;
 • wykonanie rekultywacji metodą in-situ;
 • wykonanie rekultywacji metodą ex-situ;
 • wykonanie rekultywacji metodą MNA;
 • monitorowanie procesu oczyszczania aż do uzyskania założonego efektu ekologicznego

Inne prace wykonywane przez SITA:  

 • likwidacja infrastruktury paliwowej;
 • rekultywacja składowisk odpadów;
 • czyszczenie zbiorników produktów naftowych i innych;
 • odbiór, transport odpadów i zagospodarowanie odpadów, w tym niebezpiecznych znajdujących się na terenach rekultywowanych
 • monitoring środowiska gruntowo-wodnego
 • rewitalizacja terenu
zamów kontener formularz kontaktowy informacje dla mieszkańców