Razem dla naszego środowiska 

Siedziba główna

SITA Polska Sp. z o.o. 

ul. Zawodzie 5, 02-981 Warszawa
tel.: (+48) 22 49 24 300
fax (+48) 22 49 24 301
email: sitapolska@sitapolska.com.pl

SITA Zielona Energia Sp. z o.o. 

ul. Zawodzie 5, 02-981 Warszawa
tel.: (+48) 22 49 24 300
fax: (+48) 22 49 24 301
email: kontakt@sita-zielonaenergia.pl

Dział Handlowy: Klienci Komunalni

tel.: (+48) 22 49 24 380
fax: (+48) 22 49 24 394
email: umowy@sitapolska.com.pl

Dział Administracji Sprzedaży

INFOLINIA:
801 55 74 82 - z telefonów stacjonarnych
(+48) 22 55 80 697 – z telefonów komórkowych
fax: (+48) 22 49 24 318

reklamacje@sitapolska.com.pl
windykacja@sitapolska.com.pl
administracja.sprzedazy@sitapolska.com.pl

 

Dział Handlowy:  Klienci Sektora Przemysłowego i Komercyjnego

tel.: 0 801 507 482
tel.: (+48) 22 55 80 636
fax: (+48) 22 49 24 338
email: zapytaniasita@sitapolska.com.pl


SITA Polska Sp. z o.o., siedziba: ul. Zawodzie 5, 02-981 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000008195, REGON: 010395344, NIP: 526-00-29-173, wysokość kapitału zakładowego: 182 700 000 złotych.

KLIKNIJ ABY PRZEJŚĆ DO FORMULARZA KONTAKTOWEGO

formularz kontaktowy informacje dla mieszkańców