Razem dla naszego środowiska 

Siedziba główna

SUEZ Polska Sp. z o.o.

ul. Zawodzie 5, 02-981 Warszawa
tel.: (+48) 22 49 24 300
fax (+48) 22 49 24 301
suezpolska@suez.com

SUEZ Zielona Energia Sp. z o.o.

ul. Zawodzie 5, 02-981 Warszawa
tel.: (+48) 22 49 24 300
fax: (+48) 22 49 24 301
suezzielonaenergia@suez.com

 

Dział Handlowy

zapytaniasita@sitapolska.com.pl

Biuro Obsługi Klienta

INFOLINIA:
tel.: (+48) 22 55 80 697 
fax: (+48) 22 49 24 318

kontakt@suez.com

Dział Administracji Sprzedaży

windykacja@sitapolska.com.pl
administracja.sprzedazy@sitapolska.com.pl

Serwis - czyszczenie separatorów

tel.: (+48) 22 55 80 605 
       (+48) 22 49 24 370

separatory@suez.com

Kontenery na odpady:

tel. 515 224 224

Kontakt PR

komunikacja@suez.com

SUEZ Polska Sp. z o.o. (dawniej SITA Polska), siedziba: ul. Zawodzie 5, 02-981 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000008195, REGON: 010395344, NIP: 526-00-29-173, wysokość kapitału zakładowego: 182 700 000 złotych.

KLIKNIJ ABY PRZEJŚĆ DO FORMULARZA KONTAKTOWEGO

 

zamów kontener formularz kontaktowy informacje dla mieszkańców