Razem dla naszego środowiska 

Kompleksowa gospodarka odpadami

Doświadczenie SITA obejmuje wszystkie procesy przetwarzania odpadów począwszy od zbiórki, odzysku materiałowego, biologicznego i energetycznego
po ostateczne unieszkodliwienie.

NASZ CEL: optymalizacja zarządzania strumieniami odpadów pochodzącymi od klientów SITA poprzez promowanie kompleksowej gospodarki odpadami.

Dowiedz się więcej o doświadczeniach SITA w zakresie gospodarki odpadami

Aby wyświetlić szczegóły zakres działania, kliknij na wybraną formę usługi.

zamów kontener formularz kontaktowy informacje dla mieszkańców