Razem dla naszego środowiska 

Samorządy lokalne

CZAS NA NOWOCZESNĄ GOSPODARKĘ ODPADAMI

Zadania związane z ochroną środowiska i budową sprawnego systemu gospodarki odpadami są dziś w Polsce wyzwaniem dla samorządów. Znowelizowana Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 1 lipca 2011, nakłada na władze lokalne obowiązek zorganizowania na swoim terenie systemu gospodarki odpadami i budowy instalacji do przetwarzania lub odzysku odpadów.

TROSKA O ŚRODOWISKO NATURALNE

Budowa skutecznego i efektywnego systemu gospodarki odpadami wymaga od władz samorządowych utworzenia długoterminowej strategii na poziomie regionów. Należy rozwinąć zbiórkę selektywną, recykling, odzysk (materiałowy, biologiczny lub energetyczny) oraz zdecydować jakiego rodzaju instalacje do przetwarzania odpadów najlepiej sprawdzą się na danym terenie.

SITA, OD KILKUDZIESIĘCIU LAT, JEST WIODĄCYM PARTNEREM SAMORZĄDÓWLOKALNYCH W EUROPIE. ŚWIADCZĄC USŁUGI Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZDOBYLIŚMY ”KNOW-HOW”, DZIĘKI KTÓREMU DOSTOSOWUJEMY ROZWIĄZANIA TECHNICZNE DO POTRZEB ŚRODOWISK LOKALNYCH. 

OFERUJEMY:

  • Doradztwo w zakresie organizacji lokalnego systemu zbiórki odpadów dostosowanego do potrzeb gminy
  • Organizacja lub modernizacja istniejącego systemu zbiórki odpadów (segregacja odpadów u źródła, selektywna zbiórka, recykling, odzysk, punkty zbiórki odpadów)
  • Rozwiązania logistyczne dopasowane do potrzeb poszczególnych regionów kraju
  • Współpraca, w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, przy budowie, finansowaniu i zarządzaniu nowoczesnymi instalacjami odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (w tym instalacjami termicznego przekształcania odpadów

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY Z SITA

Realizacja usług komunalnych przy współpracy z doświadczonym partnerem przynosi korzyści społeczeństwu, władzom samorządowym i środowisku:

  • Umożliwia wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w usługach i logistyce oraz wykorzystywanie specjalistycznego sprzętu
  • Pomaga kształtować świadomość ekologiczną społeczności lokalnej i promować zachowania pro-środowiskowe
  • Ułatwia samorządom wywiązywanie się z ustawowych obowiązków dotyczących poziomów recyklingu i odpadów biodegradowalnych
  • Daje gwarancję działania w ramach obowiązującego prawa i jasnego określenia odpowiedzialności i zadań partnerów
  • Umacnia „ekologiczny” i przyjazny środowisku wizerunek samorządu
zamów kontener formularz kontaktowy informacje dla mieszkańców