Razem dla naszego środowiska 

Paliwa alternatywne

Współspalanie w piecach cementowych polega na użyciu frakcji odpadów o wysokiej wartości opałowej jako substytutu paliw tradycyjnych. Frakcje te muszą spełniać bardzo specyficzne wymagania procesów produkcji klinkieru oraz przestrzegać limitów emisji dla pieców cementowych.

W związku z tym koniecznym jest stworzenie wyspecjalizowanych instalacji, w których jakość odpadów jest badana i monitorowana, tak aby wyprodukowane paliwa alternatywne spełniały określone wymagania (wartość opałowa, zawartość chloru, itp.)

SITA eksploatuje i zarządza na całym świecie instalacjami, w których produkowane jest paliwo alternatywne na bazie odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne oraz niebezpiecznych.

W Polsce SITA jest pionierem w tej dziedzinie. Dysponuje wiedzą i doświadczeniem, które pozwalają na spełnienie specyficznych wymagań przemysłu cementowego. Odbiorcami produkowanego paliwa są cementownie, które wykorzystując paliwo alternatywne w procesie produkcji, dokonują odzysku i unieszkodliwienia.

Największa moc przerobowa w Polsce - 320 000 Mg/rok.

Technologie nie stosowane dotychczas w tej części Europy.

Zakłady produkcji paliw stałych w Chorzowie i Radomiu

Zakłady recyklingu odpadów płynnnych w Tanowie Opolskim

Własne laboratoria w Chorzowie i w Radomiu


zamów kontener formularz kontaktowy informacje dla mieszkańców