Razem dla naszego środowiska 

Misja

Zasoby naturalne nie są nieskończone.

SITA dostarcza swoim klientom innowacyjne rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami oraz utrzymania czystości, łącząc wyzwania środowiskowe, uwarunkowania ekonomiczne i aspekty społeczne.

Po latach intensywnego rozwoju gospodarczego i ekonomicznego świat zrozumiał, że rozwój nie może być oderwany od ekologii. Aby zachować dobra naturalne i piękno przyrody dla kolejnych pokoleń należy podejmować intensywne działania zmierzające do ochrony ekosystemów i zasobów naturalnych. Dlatego gospodarka odpadami, a w szczególności uzyskanie równowagi pomiędzy jakością życia a ochroną środowiska, stała się strategicznym zadaniem dla samorządów i przedsiębiorców.

Od 90 lat SITA stawia czoła tym wyzwaniom. Wypracowano wiele ekologicznych rozwiązań pozwalających na recykling i odzysk odpadów oraz ograniczenie ich negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Doświadczenie SITA przekłada się na działania podejmowane na każdym etapie procesu przetwarzania odpadów: od zbiórki, odzysku surowcowego, biologicznego i energetycznego po ostateczne ich unieszkodliwianie (przez spalanie lub składowanie). 

W Polsce trwa czas intensywnych prac nad kształtowaniem lokalnych systemów gospodarowania odpadami. Zgodnie z dyrektywami unijnymi Samorządy podejmą decyzje, które będą miały długofalowe skutki. Należy bowiem rozwinąć system selektywnej zbiórki i recyklingu oraz wybudować nowoczesne instalacje przetwarzające odpady komunalne i przemysłowe.

SITA w Polsce od 20 lat aktywnie uczestniczy w realizacji zadań związanych z zagospodarowywaniem odpadów komunalnych i przemysłowych oraz utrzymaniem czystości w miastach i gminach. Naszymi klientami są osoby prywatne, spółdzielnie i wspólnoty, samorządy oraz przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe.

Optymalizacja kosztów obsługi, wydajność, innowacyjność, bezpieczeństwo, ograniczenie wpływu na środowisko, partnerstwo publiczno-prywatne… tyle aspektów, które są podstawą naszej działalności i proponowanych przez nas rozwiązań. 

W Polsce 2 600 pracowników świadczy dla Państwa różnego rodzaju usługi, zawsze w ramach obowiązującego prawa i w trosce o środowisko. 

zamów kontener formularz kontaktowy informacje dla mieszkańców