Razem dla naszego środowiska 

Partnerstwo publiczno-prywatne

SITA posiada duże doświadczenie europejskie w partnerstwie publiczno-prywatnym, które dobrze sprawdza się na płaszczyźnie współpracy z władzami lokalnymi w zakresie:

  • Projektowania
  • Finansowania
  • Realizacji
  • Eksploatacji instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
    a szczególnie zakładów przekształcania termicznego.

KORZYŚCI DLA SPOŁECZEŃSTWA I DLA ŚRODOWISKA

Współpraca władz lokalnych z przedsiębiorcami prywatnymi jest na świecie powszechnie stosowaną formą realizacji zadań i usług publicznych. Dzięki podziałowi zadań pomiędzy partnera publicznego i prywatnego możliwe jest inwestowanie w nowoczesną infrastrukturę i poprawa jakości podstawowych usług publicznych. Model współpracy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego („PPP”) z powodzeniem od lat funkcjonuje w wielu krajach europejskich.

SITA posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z samorządami w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. W oparciu o taką współpracę powstały m.in. zakłady termicznego przekształcania odpadów w Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech. SITA, w ramach umów długoterminowych, dostarcza usługi w zakresie projektowania, finansowania, budowy i zarządzania instalacjami. Zrealizowane inwestycje są dowodem licznych korzyści jakie PPP może wnieść do usług środowiskowych i społeczności lokalnych.

Wyraźnie określone cele działalności, do których inwestor prywatny zobowiązuje się w ramach kontraktu PPP, umożliwiają władzom lokalnym sprawne osiągnięcie wymogów Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska związanych z odzyskiem odpadów oraz recyklingiem.

Zintegrowane podejście instrumentu PPP do projektowania, budowy i finansowania inwestycji, pozwala na skuteczną optymalizację kosztów przedsięwzięcia już od samego początku. Wieloletnie doświadczenie SITA w zakresie eksploatacji instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów umożliwia zwiększenie jej wydajności operacyjnej.

Otwarta i uczciwa konkurencja pomiędzy modelem „publicznym” – w którym usługi są świadczone przez sektor publiczny – i modelem PPP skutecznie mobilizuje do podnoszenia jakości tych usług i sposobów zarządzania. Ostatecznie zyskuje i społeczeństwo lokalne i środowisko.

Polska może czerpać z gotowych i sprawdzonych rozwiązań wypracowanych w UE. Zwłaszcza, że UE wymaga od nas zastosowania wielu rozwiązań, na które nie będzie stać sektora publicznego. W zakresie gospodarki odpadami, musimy radykalnie zmniejszyć ilość odpadów wywożonych na składowiska i postawić na odzysk i unieszkodliwianie. Z uwagi na brak odpowiednich środków budżetowych oraz limity zadłużenia Jednostek Samorządu Terytorialnego, sektora publicznego nie będzie stać na budowę zakładów unieszkodliwiania odpadów takich jak spalarnie. Współpraca z sektorem prywatnym jest oczywistym rozwiązaniem. W obszarach związanych z gospodarką odpadami, Partner Publiczny jako właściciel odpadów powinien dostarczać narzędzia prawne i strumień odpadów, a wyłoniony w przetargu Partner Prywatny powinien przejąć odpowiedzialność za finansowanie, budowę i eksploatację instalacji. A co najważniejsze, w ramach PPP, Partner Publiczny może kontrolować cały proces i rozliczać partnera prywatnego.

Energia z odpadów - realizacja PPP w Niemczech

Zorbau

Energia z odpadów - realizacja PPP we Francji

Astria

Energia z odpadów - realizacja PPP w Wielkiej Brytani

Tees Valley

 

W Polsce w formule PPP powstanie Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu.

zamów kontener formularz kontaktowy informacje dla mieszkańców