Razem dla naszego środowiska 

Troska o różnorodność

Troska o różnorodność

Wraz z rozwojem naszej organizacji nie pozostajemy obojętni na kwestie związane z różnorodnością w miejscu pracy.  

Stworzyliśmy wewnętrzny plan budowania kultury otwartości i równości. Wyznaczyliśmy główne obszary działania: 

  • Integrowanie pracowników wewnątrz Grupy SITA.
  • Wspieranie kobiet w budowaniu ich kariery zawodowej.
  • Poszukiwanie większych możliwości zatrudniania osób niepełnosprawnych.
  • Tworzenie możliwości wykorzystania potencjału osób po 55 roku życia.
  • Wzmacnianie zaangażowania i satysfakcji z pracy pracowników Grupy SITA.

 

Ideały, które przyświecają naszym działaniom to:

  • Pogłębianie świadomości różnorodności oraz tworzenie atmosfery szacunku wśród pracowników Grupy SITA Polska.
  • Wspieranie integracji „różnorodnych” osób oraz wzajemnej współpracy z poszanowaniem dla obowiązujących w organizacji zasad współżycia społecznego.
  • Budowanie wśród menadżerów stylu zarządzania ludźmi uwzględniającego różnice indywidualne.
  • Dostrzeganie indywidualnej sytuacji  życiowej pracowników SITA i uwzględnianie jej w podejmowanych działaniach personalnych.
zamów kontener formularz kontaktowy informacje dla mieszkańców