Razem dla naszego środowiska 

Klienci indywidualni, wspólnoty, spółdzielnie

SITA oferuje swoim klientom stosowne rozwiązanie zapewniające zagospodarowanie odpadów komunalnych, opakowaniowych, gabarytowych i zużytego sprzętu elektronicznego. Wywóz szamba, odpadów i gruzu, odbiór odpadów i nieczystości.

  • Możliwość zastosowania specjalistycznego sprzętu do zbiórki i wywozu odpadów (w tym pojazdy do zbiorki odpadów opakowaniowych)
  • Specjalistyczne pojazdy, pojemniki i kontenery do zbiórki różnorodnych odpadów stałych (do 35 m3), np. kontenery na gruz
  • Wywóz nieczystości płynnych przy użyciu pojazdów asenizacyjnych (od 4,5 do 11 m3)
  • Opracowanie, doradztwo i wdrożenie systemów zbiórki i segregacji odpadów opakowaniowychu źródła ich powstawania, np. na terenie osiedli mieszkaniowych
zamów kontener formularz kontaktowy informacje dla mieszkańców