Razem dla naszego środowiska 

Klienci korporacyjni, przemysłowi i komercyjni

KLIENCI KORPORACYJNI, PRZEMYSŁOWI I KOMERCYJNI

Niebezpieczne odpady przemysłowe, elektrośmieci

Sprawne zarządzanie strumieniami odpadów w nowoczesnym przedsiębiorstwie pozwala redukować koszty operacyjne, oszczędzać czas i minimalizować zaangażowanie pracowników w obsługę procesu.

Obserwacja zmagań przedsiębiorców z organizacją skutecznego systemu gospodarki odpadami na terenie ich zakładów zainspirowała SITA do rozwijania koncepcji „Total Waste Management”.

Total Waste Management to kompleksowe zarządzanie odpadami obejmujące bardzo wiele rozwiązań:

 • organizacja systemu segregacji odpadów „u źródła” ich powstawania czyli na każdym stanowisku pracy
 • możliwość zagospodarowania odpadów o blisko 850 kodach
 • wewnętrzna i zewnętrzna logistyka, w tym: specjalistyczne pojazdy i sprawdzone rozwiązania transportowe, wyposażenie w specjalistyczne pojemniki i kontenery do przechowywania i przewożenia odpadów
 • zagospodarowanie odpadów poprzez ich odzysk, w tym recykling i unieszkodliwianie
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji i przygotowywania sprawozdawczości wynikającej z obowiązków administracyjnych
 • szkolenia pracowników zaangażowanych w wewnętrzny system gospodarki odpadami
 • audyty środowiskowe przeprowadzane pod kątem wypełniania przez przedsiębiorcę wymogów środowiskowych i prawnych; proponowanie nowatorskich rozwiązań

DZIĘKI ROZBUDOWANEJ SIECI ODDZIAŁÓW SITA MOŻE OBSŁUGIWAĆ PRZEDSIĘBIORSTWA O CHARAKTERZE SIECIOWYM LUB WIELOZAKŁADOWYM, NA TERENIE CAŁEGO KRAJU, ZAGOSPODAROWUJĄC WSZYSTKIE PRODUKOWANE PRZEZ NIE ODPADY ALBO ZAPROPONOWAĆ IM USŁUGĘ OUTSOURCINGU W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ODPADAMI NA TERENIE ICH ZAKŁADU.

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY Z SITA

 • Koncentracja na biznesie - dzięki wprowadzeniu rozwiązań TWM przedsiębiorcy mogą skupiać się na rozwijaniu swojej działalności pozostawiając odpady wyspecjalizowanemu partnerowi – SITA
 • Oszczędność czasu - jedną umową podpisaną centralnie można objąć wszystkie oddziały klienta rozrzucone po całej Polsce
 • Ograniczone i przewidywalne koszty – współpraca z jednym operatorem to gwarancja stałych stawek za poszczególne usługi na terenie całego kraju
 • Optymalizacja kosztów – możliwa dzięki wprowadzaniu ekonomicznych i sprawdzonych rozwiązań zarówno w zakresie organizacji systemu zbiórki odpadów, jak i zagospodarowywania surowców, przetwarzania i utylizacji odpadów
 • Komfort we współpracy – przejrzyste warunki współpracy, ze ściśle określonym zakresem zadań i odpowiedzialności partnerów
 • Możliwość korzystania z nowoczesnych rozwiązań - współpraca z doświadczonym operatorem, który posiada „know-how”, specjalistyczny sprzęt i wykwalifikowanych pracowników daje możliwość korzystania z jego zasobów
 • Budowanie ekologicznego wizerunku nowoczesnego przedsiębiorstwa
zamów kontener formularz kontaktowy informacje dla mieszkańców