Razem dla naszego środowiska 

Termiczne przekształcanie odpadów

SITA Polska jest częścią Grupy SUEZ ENVIRONNEMENT, która zarządza 48 Instalacjami Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych na świecie o łącznej wydajności ok. 7 milionów ton odpadów rocznie.

W Polsce, SITA oferuje realizację Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) w oparciu o formułę Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

SITA Zielona Energia jest spółką powołaną przez SITA Polska i Marguerite Fund w celu realizacj projektu ITPOK w Poznaniu.

Do zadań SITA Zielona Energia należy udział w przetargu na zaprojektowanie, wybudowanie, sfinansowanie oraz zarządzanie ITPOK w Poznaniu. Jest to pierwszy tego typu projekt w Polsce przeprowadzany w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP). Uczestnictwo w nim to prestiż dla firmy, która będzie go realizowała, również ze względu na pionierski charakter formuły realizacji inwestycji.

Dnia 3 czerwca 2011 r. SITA Zielona Energia złożyła wniosek o dopuszczenie do udziału w procedurze wyłonienia Partnera Prywatnego do realizacji inwestycji pn.: „System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania – Kontrakt 1.”

W dniu 13 września 2011 SITA Zielona Energia Sp. z o.o. zakwalifikowała się do drugiego etapu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania – Kontrakt 1”.

Partnerzy prywatni zostali zaproszeni do wieloetapowych rozmów z partnerem publicznym tzw. dialogu konkurencyjnego. W toku dialogu wypracowano najlepsze rozwiązania, które pozwolą dostarczyć Poznaniowi infrastrukturę najbardziej odpowiadającą potrzebom mieszkańców tego miasta. Wybudowana instalacja będzie odzyskiwać energię z odpadów wytworzonych przez poznanian przez następne 25-30 lat.

Po trwającej 18 miesięcy procedurze przetargowej, w dniu 21 grudnia 2012, Miasto Poznań ogłosiło SITA Zielona Energia wybranym oferentem w projekcie realizowanym w ramach największego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) w Polsce. Przetarg zakłada sfinansowanie, zaprojektowanie, budowę i eksploatację spalarni odpadów komunalnych o wydajności 210 000 ton rocznie. Instalacja ma rozpocząć działalność w 2016 r. i pozwoli miastu Poznań na realizację strategii dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi.

Więcej >>

PPP w Poznaniu - wersja .pdf 690KB

zamów kontener formularz kontaktowy informacje dla mieszkańców