Razem dla naszego środowiska 

Oferta

SITA świadczy dla swoich klientów kompleksowe usługi przy zachowaniu najwyższych standardów jakości o czym świadczy rozszerzenie naszych certyfikatów ISO (zintegrowana polityka zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy).  

Naszym celem jest dostarczanie rozwiązań odpowiadających potrzebom naszych klientów przy jednoczesnym zapewnieniu optymalizacji kosztów usług oraz poszanowania środowiska.

NASZE ATUTY 

  • JAKOŚĆ USŁUG DOSTOSOWANA DO POTRZEB NASZYCH KLIENTÓW Z POSZANOWANIEM ŚRODOWISKA NATURALNEGO
  • PROPOZYCJA  OFERTY  TOTAL WASTE MANAGEMENT MAJĄCA NA CELU CIĄGŁĄ POPRAWĘ WYNIKÓW EKONOMICZNYCH I WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH NASZYCH KLIENTÓW
  • WŁASNE INSTALACJE DO ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW
  • ZASTOSOWANIE INNOWACJI W ZAKRESIE ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW
  • EUROPEJSKIE DOŚWIADCZENIA W PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM
  • ZNAJOMOŚĆ LOKALNEGO RYNKU W POŁĄCZENIU Z WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM
    MIĘDZYNARODOWEJ GRUPY
  • UDZIAŁ W DEBATACH I ZMIANACH REGULACJI PRAWNYCH NA SZCZEBLU EUROPEJSKIM I KRAJOWYM
zamów kontener formularz kontaktowy informacje dla mieszkańców