Razem dla naszego środowiska 

Edukacja

PRAWO ZA OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Jednym z podstawowych celów  działalności SITA jest budowanie i utrwalanie odpowiedzialności za środowisko naturalne. SITA podejmuje działania nie tylko w sferze zarządzania odpadami czy minimalizacji negatywnego wpływu cywilizacji na środowisko naturalne, ale również stara się aktywnie uczestniczyć w procesie tworzenia odpowiedniego otoczenia prawnego do prowadzonej działalności gospodarczej.

Na początku 2007 r. SITA rozpoczęła walkę o zmianę praktyki, a w dalszej perspektywie przepisów prawa, w zakresie obowiązku przechowywania papierowych kopii faktur. Jako spółka reprezentująca podmioty działające w sferze ochrony środowiska SITA nie pozostała obojętna wobec faktów strat związanych z coroczną wycinką setek hektarów lasów, wzrastającą produkcją i zużyciem papieru w skali globalnej.

Podjęte przez SITA działania zakończyły się precedensowym orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 listopada 2009 r. (sygn. akt I FSK 1169/08), na korzyść SITA.

Dzięki zaangażowaniu SITA od 1 stycznia 2011 r. przepisy prawne będą przewidywały możliwość nie tylko przechowywania dokumentów w dowolnej formie ,w tym przede wszystkim elektronicznie – za pomocą programów informatycznych, ale również dokumentowanie transakcji pomiędzy podatnikami będzie mogło obywać bez formy papierowej. Znajduje to wyraz w projektach zmian z dnia 07 października 2010 roku, proponowanych przez Ministra Finansów.

Zmiana przepisów to koniec problemów ze stertami papierów zalegających magazyny

DNI ZIEMI

SITA aktywnie uczestniczy w projektach edukacji ekologicznej, organizuje warsztaty dla dzieci,promujące zrównoważoną gospodarkę odpadami, uczestniczy w  Obchodach Światowego Dnia Ziemi.

więcej...

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

SITA zwiększa świadomość bezpiecznych zachowań wśród swoich pracowników.

Prowadzi w tym celu, planowane działania:

  • organizacja Dni Bezpieczeństwa;
  • prowadzenie specjalistycznych programów szkoleniowych;
  • tworzenie i doskonalenie skuteczności w działaniu Zakładowych Drużyn Przeciwpożarowych i Pierwszej Pomocy;
zamów kontener formularz kontaktowy informacje dla mieszkańców