Razem dla naszego środowiska 

Serwis separatorów

SITA świadczy usługi w zakresie utrzymania i eksploatacji urządzeń pracujących na sieciach kanalizacji deszczowej, procesowej i sanitarnej oraz w zakresie czyszczenia zbiorników.

Prace serwisowe dostosowane do typu instalacji oraz faktycznych potrzeb Klienta w zakresie:

  • Czyszczenia instalacji osadników i separatorów substancji ropopochodnych
  • Czyszczenia instalacji separatorów tłuszczu
  • Zapewnienia kompleksowej eksploatacji instalacji separatora
  • Czyszczenia sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej
  • Czyszczenia przepompowni deszczowych i sanitarnych
  • Analizy ścieków deszczowych
  • Czyszczenia zbiorników

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać szczegółowe informacje.

zamów kontener formularz kontaktowy informacje dla mieszkańców