Razem dla naszego środowiska 

Informacje dla mieszkańców

WARSZAWA – WILANÓW (SITA POLSKA)


KLIKNIJ, ABY ZOBACZYĆ:        HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW 2016 – URSYNÓW I WILANÓW


 

Informujemy, iż odbiory choinek będą realizowane w terminach odbioru   odpadów wielkogabarytowych wyznaczonych dla danej posesji. Informacje o harmonogramie znajdą Państwo powyżej.

 GABARYTY - Odpady wielkogabarytowe

 

 

ODPADY ZIELONE - UWAGA: nowe zasady odbioru odpadów zielonych

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom m.st. Warszawa, zbiórkę odpadów zielonych z zabudowy jednorodzinnej

będziemy realizowali w systemie "sprzed posesji" według zasad określonych poniżej.

 

 

Wynikiem wygranego przetargu ogłoszonego przez m. st. Warszawa, od  01-02-2014 do 31-01-2017 r. firma SITA Polska będzie prowadziła kompleksowy odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych (tj. firmy, instytucje) na terenie warszawskich dzielnic Ursynów i Wilanów.

Oto kilka informacji i zasad, według których został zorganizowany system zbiórki odpadów:

Jak gromadzić odpady?

Jak często będą odbierane odpady?

Zasady odbioru odpadów z domów jednorodzinnych

Zasady odbioru odpadów z zabudowy wielorodzinnej

Jak segregować odpady?

Harmonogramy odbioru odpadów

Obsługa firm

Kontakt

Inne usługi

 

Jak gromadzić odpady?

W zależności od rodzaju zabudowy (jednorodzinna czy wielorodzinna) oraz rodzaju odpadów sposoby ich zbiórki są różne.

 W domach jednorodzinnych:

 • Zmieszane odpady komunalne - pojemniki SM-120 L, SM-240 L
 • Selektywnie zebrane odpady komunalne - system workowyOdpady wielkogabarytowe – odbierane sprzed posesji
  • odpady segregowane suche – worek czerwony
  • szkło opakowaniowe – worek zielony 
 • Odpady wielkogabarytowe – odbierane sprzed posesji
 • Odpady zielone –  odbierane w zawiązanych, półprzezroczystych workach, maksymalnie 120 L, które zapewniają mieszkańcy, odbierane sprzed posesji lub sprzed altany

  W zabudowie wielorodzinnej:

 • Zmieszane odpady komunalne - pojemniki t­ypu Bóbr 1100 L
 • Selektywnie zebrane odpady komunalneOdpady wielkogabarytowe – bez pojemników;  odpady odbierane z wyznaczonych miejsc w altanach śmietnikowych
  • odpady segregowane suche - pojemnik typu Bóbr 1100 L
  • szkło opakowaniowe – pojemnik typu Dzwon lub SM-240 L
 • Odpady wielkogabarytowe – odbierane sprzed posesji
 • Odpady zielone – odbierane w zawiązanych, półprzezroczystych workach, o maksymalnej pojemności 120 litrów (worki zapewnią zarządcy danej nieruchomości). Odpad odbierany jest po zgłoszeniu zapotrzebowania. W uzasadnionych przypadkach odpad odbierany jest z podstawionych przez SUEZ kontenerów.

Wszystkie Punkty Odbioru Odpadów (POO), zostały wyposażone w pojemniki z naklejką informującą do jakiej frakcji odpadów są przeznaczone. Pojemniki zaś wyposażono w czipy, które umożliwiają rejestrację odbioru odpadów. 

Mieszkańcy domów jednorodzinnych otrzymali worki na odpady segregowane suche (worek czerwony) oraz na szkło opakowaniowe (worek zielony). Worki będą systematycznie uzupełniane podczas kolejnych odbiorów.

Jeśli  ktoś nie odnalazł w harmonogramie swojego domu albo podstawiony pojemnik jest zbyt  mały dla jego rodziny  lub też zabrakło worków na odpady zbierane selektywnie – prosimy o zgłoszenie potrzeb na infolinię SITA lub poprzez formularz zgłoszeniowy

 

Jak często będą odbierane odpady?

Wyznaczone przez Miasto minimalne częstotliwości odbioru odpadów są następujące:

 Dla domów jednorodzinnych:

 • Zmieszane odpady komunalne: 1 raz na 2 tygodnie
 • Odpady segregowane suche: 1 raz na 4 tygodnie
 • Szkło opakowaniowe: 1 raz na 4 tygodnie
 • Odpady wielkogabarytowe: 1 raz na 4 tygodnie
 • Odpady zielone: w okresie od kwietnia do października

 Dla zabudowy wielorodzinnej:  

 • Zmieszane odpady komunalne: 2 razy na tydzień
 • Odpady segregowane suche: 1 raz na tydzień
 • Szkło opakowaniowe: 1 raz na 4 tygodnie
 • Odpady wielkogabarytowe: 1 raz na 4 tygodnie
 • Odpady zielone: w okresie od kwietnia do października

  

Zasady odbioru odpadów z domów jednorodzinnych

Odpady komunalne zmieszane i segregowane są odbierane sprzed posesji lub z altanki śmietnikowej, jeśli znajduje się ona w osi ogrodzenia i została przez mieszkańców udostępniona tj. otwarta.

Prosimy o otwarcie altanek lub (jeśli na posesji brak altanek w osi ogrodzenia) wystawianie pojemników/worków przed posesję przed godz. 6:00 rano w dniu odbioru. Odpady są odbierane w godzinach 6:00 – 22:00.

Aby zbiórka odpadów przebiegła sprawnie należy zapewnić swobodny dostęp do odpadów, tj. do pojemników i worków, np. odśnieżając chodniki i dojście do altanek. 

Odpady komunalne od mieszkańców domów jednorodzinnych zbierane są do oczipowanego pojemnika.

Odpady segregowane zbieramy do worków (czerwonego i zielonego).

Odpady wielkogabarytowe: odbierane sprzed posesji; zapotrzebowanie na odbiór tego rodzaju odpadów należy zgłosić na infolinię SITA lub poprzez formularz zgłoszeniowy.

Odpady zielone: odbierane sprzed posesji lub sprzed altany, zapakowane w zawiązane 120 litrowe zawiązane, półprzezroczyste worki.

UWAGA: Ekipy zbierające odpady zielone nie wchodzą do altan ani na teren posesji. Odpady zielone takie jak trawa, liście, drobne gałęzie będą odbierane tylko w zawiązanych, półprzezroczystych workach, o maksymalnej pojemności 120 litrów (worki zapewnią mieszkańcy). Worki te muszą umożliwiać identyfikację rodzaju odpadu bez konieczności  ich otwierania. Wykonawca nie jest zobowiązany do odbioru odpadów gromadzonych luzem.
 

Zasady odbioru odpadów z zabudowy wielorodzinnej

Odpady komunalne zmieszane i segregowane: mieszkańcy zbierają odpady w domach do własnych worków, a pełne worki wynoszą do wyznaczonych punktów odbioru odpadów. Są to zazwyczaj altanki śmietnikowe lub inne miejsca wyznaczone przez spółdzielnie, wspólnoty lub zarządców nieruchomości do gromadzenia poszczególnego rodzaju odpadów.  

Odpady wielkogabarytowe są odbierane z miejsc wyznaczonych przez spółdzielnie, wspólnoty lub zarządców nieruchomości. Zazwyczaj takie miejsce znajduje się w obrębie lub tuż obok altanki śmietnikowej. Odpady wielkogabarytowe: odbierane sprzed posesji; zapotrzebowanie na odbiór tego rodzaju odpadów należy zgłosić na infolinię SITA lub poprzez formularz zgłoszeniowy.

Odpady zielone są zbierane od kwietnia do listopada, po zgłoszeniu przez administratora lub zarządcę osiedla takiego zapotrzebowania. Odpady zielone są odbierane w zawiązanych, półprzezroczystych workach, o maksymalnej pojemności 120 litrów (worki zapewnią zarządcy danej nieruchomości).  Na terenie spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, czyli w zabudowie wielorodzinnej, odbiór odpadów zielonych może być prowadzony przy wykorzystaniu kontenerów. Kontenery oznakowane naklejką „ODPADY ZIELONE” będą podstawiane po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem/zarządcą nieruchomości. Zapotrzebowanie na odbiór można zgłosić poprzez infolinię SITA lub  formularz zgłoszeniowy.


Jak segregować odpady?

Zasady selektywnej zbiórki, z informacją co wrzucać/czego nie wrzucać do poszczególnych pojemników/worków, są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta - Stolica Czystości: link

 

Harmonogramy odbioru odpadów >>kliknij TU<<

Ważne: Przed planowaną datą odbioru odpadów prosimy o sprawdzenie czy harmonogram nie uległ zmianie ponieważ przez pierwsze miesiące działania systemu, harmonogramy będą modyfikowane.

 

Obsługa firm 

W ramach umowy z Miastem SITA odbiera odpady również od firm lub innych tzw. nieruchomości niezamieszkałych (restauracji, targowisk, itp.).  

Punkty te wyposażono w pojemniki, a częstotliwość odbiorów ustalono:

 • Zmieszane odpady komunalne: 2 razy na tydzień
 • Odpady segregowane suche: 1 raz na tydzień
 • Szkło opakowaniowe: 1 raz na 4 tygodniu
 • Odpady wielkogabarytowe: 1 raz na 4 tygodnie (dodatkowo choinki dwa razy w roku w okresie poświątecznym)
 • Odpady zielone: w okresie od kwietnia do listopada 1 raz na 4 tygodnie
 • Bioodpady (dot. targowisk i punktów gastronomicznych): 2 razy na tydzień

Zapotrzebowanie na odbiór odpadów wielkogabarytowych należy zgłosić na infolinię SITA lub poprzez formularz zgłoszeniowy.

Odpady zielone: odbierane sprzed posesji lub sprzed altany, zapakowane w zawiązane 120 litrowe worki.

UWAGA: Ekipy zbierające odpady zielone nie wchodzą do altan ani na teren posesji. Odpady zielone takie jak trawa, liście, drobne gałęzie będą odbierane tylko w zawiązanych, półprzezroczystych workach, o maksymalnej pojemności 120 litrów (worki zapewnią mieszkańcy). Worki te muszą umożliwiać identyfikację rodzaju odpadu bez konieczności  ich otwierania.

 

Kontakt

Uwagi i pytania dotyczące deklaracji oraz zasad działania nowego systemu gospodarki odpadami można kierować:

Infolinia Urzędu m.st. Warszawy
tel. 19 115

Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi
tel. 22 44 34 501, 22 44 34 500

 

Uwagi i pytania dotyczące odbioru odpadów można kierować:

Infolinia SITA:
0 801 55 74 82 - z telefonów stacjonarnych
(+48) 22 55 80 697 – z telefonów komórkowych

email: kontakt@suez.com

 

Inne usługi

SITA Polska oferuje również szereg innych usług specjalistycznych:

 • Wywóz szamba i gruzu
 • Możliwość zastosowania specjalistycznego sprzętu do zbiórki i wywozu odpadów
 • Specjalistyczne pojazdy, pojemniki i kontenery do zbiórki różnorodnych odpadów stałych (do 35 m3)
 • Wywóz nieczystości płynnych przy użyciu pojazdów asenizacyjnych (od 4,5 do 11 m3)
 • Opracowanie, doradztwo i wdrożenie systemów zbiórki i segregacji odpadów opakowaniowych u źródła ich powstawania, np. na terenie osiedli mieszkaniowych

W sprawie zamówienia usługi specjalistycznej prosimy o kontakt z lokalnym oddziałem SITA lub przez formularz kontaktowy

 


Zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Warszawie

Szanowni mieszkańcy dzielnic Ursynów i Wilanów w Warszawie

Informujemy, iż zgodnie ze stanowiskiem m.st. Warszawy zasady zbiórki odpadów komunalnych w Warszawie po 1 lipca 2017 roku pozostają bez zmian.  Mieszkańcy niezmiennie segregują odpady na trzy pojemniki według frakcji: segregowane suche, odpady zmieszane, szkło opakowaniowe.


Zmiany wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017  r. poz. 19) zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku.

 

Więcej informacji: www.czysta.um.warszawa.pl

zamów kontener formularz kontaktowy informacje dla mieszkańców