Razem dla naszego środowiska 

Aktualności

Zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Warszawie

Szanowni mieszkańcy dzielnic Ursynów i Wilanów w Warszawie


Informujemy, iż zgodnie ze stanowiskiem m.st. Warszawy zasady zbiórki odpadów komunalnych w Warszawie po 1 lipca 2017 roku pozostają bez zmian.  Mieszkańcy niezmiennie segregują odpady na trzy pojemniki według frakcji: segregowane suche, odpady zmieszane, szkło opakowaniowe.


Zmiany wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017  r. poz. 19) zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku.

 

Więcej informacji: www.czysta.um.warszawa.pl


zamów kontener formularz kontaktowy informacje dla mieszkańców