Razem dla naszego środowiska 

Aktualności

GPK–SITA Głogów otwarcie nowego zakładu RIPOK

24 kwietnia w Głogowie (Biechów) dokonano otwarcia Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). Inwestorem jest spółka GPK–SITA Głogów.  Przedsięwzięcie kosztowało 21 mln zł. Środki na inwestycję pochodziły ze środków własnych Spółki, w wysokości 5 mln zł, oraz z kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego (finansowany z Europejskiego Banku Inwestycyjnego) w kwocie 16 mln zł.


Dzięki instalacji na składowisko będzie trafiało mniej odpadów – zwiększy się ilość odpadów poddawanych procesom odzysku, czy to mechanicznego, czy biologicznego. Instalacja składa się z sortowni o wydajności mechanicznej 40 000 ton rocznie (na jednej zmianie) oraz kompostowni z bioreaktorami o wydajności do 20 000 ton rocznie.

Dzięki inwestycji zostanie osiągnięty nie tylko efekt ekologiczny. Spółka GPK-SITA Głogów wypełni także w ten sposób lukę w lokalnym systemie gospodarki odpadami. W północnej części Regionu Północnego województwa dolnośląskiego, w obszarze powiatów głogowskiego i polkowickiego, brakowało kompleksowych, nowoczesnych obiektów przeznaczonych do zagospodarowywania odpadów.

Jak ważne jest to przedsięwzięcie dla lokalnych samorządów świadczyć może fakt podpisania, w dniu uroczystego otwarcia, porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Głogów, Gminą Polkowice a Związkiem Gmin Zagłębia Miedziowego, w zakresie utworzenia jednego regionu gospodarki odpadami komunalnymi, tzw. JRGOK – Jednego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Większy obszar, z którego pozyskiwane będą odpady do zagospodarowania, pozwoli wszystkim samorządom z tego terenu, wypełnić wymagania przepisów prawa oraz zoptymalizować koszty związane z ich unieszkodliwianiem.

zamów kontener formularz kontaktowy informacje dla mieszkańców