Razem dla naszego środowiska 

Aktualności

„DIAMENTOWE” WYRÓŻNIENIE DLA SITA JANTRA

W Szczecinie, w dniu 15 lutego br. podczas uroczystej gali zorganizowanej przez miesięcznik FORBES przyznano nagrody – Diamenty FORBES.

Nagrodzono firmy, które w województwie Zachodniopomorskim, w ciągu ostatnich trzech lat odnotowały największy wzrost. Wśród laureatów znalazła się również SITA JANTRA, wyróżniona w kategorii firm osiągających przychody na poziomie 5-50 mln PLN.

SITA Jantra jest jedną ze spółek należących do Grupy SITA w Polsce. SITA Jantra specjalizuje się w wywozie i zagospodarowaniu odpadów, zarówno komunalnych, jak i przemysłowych (w tym niebezpiecznych), poprodukcyjnych i pobudowlanych. Działa na terenie Szczecina i 30 okolicznych gmin ościennych (a w przypadku odpadów przemysłowych, także na terenie całej Polski). Świadczy usługi na rzecz samorządów, przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, spółdzielni i wspólnot oraz klientów indywidualnych.

Firma dysponuje własną stacją przeładunkową, znajdującą się na terenie bazy techniczno-eksploatacyjnej w Szczecinie. W jej bezpośrednim sąsiedztwie zbudowano – powiązaną z nią technologicznie – sortownię odpadów. Według założeń technologicznych w instalacji może być poddawane sortowaniu ok. 400 ton dziennie (120.000 ton w skali roku) zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki.

Na terenie szczecińskiej bazy przy ulicy Księżnej Anny uruchomiono, pierwszy w Szczecinie i jeden z szesnastu w kraju, demonstracyjny punkt selektywnego zbierania odpadów.

Spółka jest również właścicielem składowiska w Rymaniu, które należy do jednych z najnowocześniejszych w kraju. Jest to instalacja – składowisko dla odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zajmująca powierzchnię 15 ha, z maksymalną zdolnością przyjmowania ok. 700 ton odpadów na dobę.

W październiku  2011r. uruchomiono nowoczesną instalację służącą do spalania biogazu składowiskowego, a w planach jest pozyskiwanie energii elektrycznej z biogazu i dostarczanie jej do lokalnej sieci energetycznej.

zamów kontener formularz kontaktowy informacje dla mieszkańców