Razem dla naszego środowiska 

Aktualności

Montaż kotłów w poznańskiej spalarni

Wraz z nadejściem wiosny w poznańskiej Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) rozpoczął się montaż pierwszego z dwóch kotłów. Urządzenia o specjalnie dobranych parametrach, pozwolą na efektywny odzysk ciepła ze spalania odpadów. Dzięki temu  spalarnia dostarczy wyprodukowaną energię cieplną do miejskiej sieci ciepłowniczej, a energię elektryczną do krajowej sieci elektroenergetycznej w ilościach pokrywających np. zapotrzebowanie kilkudziesięciotysięcznego osiedla.  

Ściany pierwszego kotła, o wysokości 27 metrów, zostały wstawione do ITPOK w trzecim tygodniu marca br. Modułowa konstrukcja urządzenia pozwoliła na montaż poszczególnych ścian kotła w docelowym miejscu. Kocioł jest montowany wewnątrz stalowej konstrukcji, która na początku marca osiągnęła swój najwyższy punkt 43 metry, co umożliwiło przystąpienie do etapu montażu kotła. Natomiast miesiąc wcześniej z powodzeniem zakończono montaż dwóch rusztów, które będą zintegrowane z kotłami. 

Z kolei montaż drugiego kotła nastąpi w połowie kwietnia br., po osiągnięciu maksymalnej wysokości konstrukcji drugiej linii spalania. Planowo prace montażowe nad obydwoma kotłami zakończą się w czerwcu br., a następnie w ITPOK zawisną  „walczaki” – najważniejsze elementy systemu odpowiedzialne za utrzymanie odpowiedniego ciśnienia. Próby ciśnieniowe zmontowanego układu kocioł – walczak odbędą się w miesiącach letnich.

„Bardzo nas cieszy, że prace budowlano montażowe idą zgodnie z harmonogramem, czemu sprzyja nie tylko korzystna aura, ale także dobra organizacja całego procesu inwestycyjnego po stronie Partnera Prywatnego. Podczas każdej wizyty na budowie widzimy ogromne postępy prac. Nie ukrywam, że w chwili obecnej z dumą jeździmy na spotkania przedstawicieli Miast  budujących spalarnie odpadów, ponieważ wszyscy z podziwem patrzą na tempo prac w Poznaniu. – mówi Bożena Przewoźna Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu „System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania” - Dodam jeszcze, że ITPOK jest niezwykle ważną inwestycją dla Poznania i jego okolic, a jej pozytywne skutki dla systemu gospodarowania odpadami trudno przecenić. Dzięki niej nasza gospodarka odpadami zbliży się do europejskich standardów, bowiem należy podkreślić, że w najbardziej nowoczesnych systemach gospodarowania odpadami spalarnie odgrywają znaczną rolę. Pozwalają nie tylko na pozbycie się odpadów, ale odzyskują zawartą w nich energię. Są ważnym etapem postępowania z odpadami, które nie podlegają segregacji, wykorzystywanym w Europie na równi z recyklingiem.”

Kotły według europejskiego standardu BAT czyli „Najlepszej dostępnej techniki”

Poznańska spalarnia będzie wyposażona w dwa czterociągowe kotły wodnorurkowe o parametrach ciśnienia pary 61,5 bar oraz temperatury pary 422 st. C. Każdy kocioł został zaprojektowany w taki sposób, aby zoptymalizować sprawność energetyczną instalacji. Służą temu zarówno odpowiednio dobrane parametry ciśnienia  i temperatury, jak i czterociągowa konstrukcja, która „wymusza” zwolnienie prędkości gazów wpływając na efektywności wymiany ciepła i regulacji czasu przebywania gazów w wymaganej temperaturze. Kocioł poza wytwarzaniem pary, pełni także ważną funkcję w systemie oczyszczania gazów powstających podczas spalania, gdyż już w jego pierwszym ciągu rozpoczyna się proces redukcji zanieczyszczeń, jeszcze zanim trafią do specjalnej instalacji do ich oczyszczania.

„Wszystkie montowane w poznańskiej spalarni urządzenia tworzą ciąg technologiczny, który jest zaprojektowany i budowany zgodnie z obowiązującym w krajach UE standardem Najlepszej Dostępnej Techniki  - BAT (Best Available Techniques) – mówi Szymon Cegielski dyrektor kontraktu w firmie SITA Zielona Energia. – Oznacza to, że przyjęte w ITPOK rozwiązania technologiczne są na najwyższym z dostępnych poziomie rozwoju i zaawansowania technologii prowadzenia tego typu zakładów, a co za tym idzie osiągają najwyższą efektywność. Bez cienia przesady można powiedzieć, że ITPOK to nowoczesne, bezpieczne dla środowiska i ekologiczne rozwiązanie w dziedzinie gospodarki odpadami.”

Więcej TU


zamów kontener formularz kontaktowy informacje dla mieszkańców