Razem dla naszego środowiska 

Aktualności

SUEZ łączy wszystkie swoje działalności pod jedną marką aby przyspieszyć rozwój

Warszawa, 12 marca 2015 r. SUEZ

 SUEZ: jedna marka na całym świecie aby przyspieszyć rozwój i skoncentrować na działaniach związanych z ochroną zasobów

Obecna w 70 krajach Grupa SUEZ operuje poprzez blisko 40 różnych marek (SITA, Degrémont, Lyonnaise des Eaux, AGBAR, Aqualogy, United Water, Ondeo Industrial Solutions, SAFEGE, itd.), które zrodziły się w trakcie międzynarodowego rozwoju działalności Grupy na świecie.

Od dziś wszystkie te marki łączą się w jedną, wspólną markę SUEZ  w swoim działaniu ukierunkowaną na zrównoważone zarządzanie zasobami.

Ta zmiana ma trzy główne cele:

-      Uproszczenie wielomarkowej architektury aby zwiększyć wydajność i efektywność biznesową. Celem jest lepsza rozpoznawalność  przez wszystkie grupy klientów co przyspieszy nasz rozwój na arenie międzynarodowej i wśród klientów przemysłowych.

 -      Reagowanie na nowe oczekiwania klientów, władz lokalnych i klientów przemysłowych, którzy szukają rozwiązań dla nowych wyzwań środowiskowych i społecznych: projektowania i zrównoważonego zarządzania inteligentnymi miastami („smart cities”), oszczędnego gospodarowania zasobami i minimalizowania  negatywnego oddziaływania na środowisko, przystosowania do zmian klimatycznych, zmiany sposobów produkcji uwzględniających w procesach wykorzystanie surowców wtórnych, znalezienia alternatywnych źródeł wody szczególnie w rejonach dotkniętych jej niedoborem oraz rozwijania lokalnych, odnawialnych źródeł energii pochodzącej z recyklingu odpadów.

 -      Wzmocnienie obszarów wspólnych dla wszystkich działalności Grupy pomoże nam sprostać wyzwaniom gospodarki obiegowej. W obliczu nowych wyzwań środowiskowych działalność SUEZ ewoluuje:  z  operatorów stajemy się menadżerami zarządzającymi zasobami istotnymi dla życia i rozwoju. Dziś na rozsądne korzystanie z zasobów naturalnych (wodę, energię, surowce) kierowana jest tak silna presja, że konieczne staje się przejście od konsumpcyjnego korzystania do ponownego wykorzystania i odzysku. Są kluczowe to wyzwania XXI wieku.

Działalność pod jedną, wspólną marką wzmocni strategię Grupy opartą na czterech głównych filarach: ‘smart water” i usługi specjalistyczne związane z zarządzaniem wodą, przemysłowy, Energia z odpadów i międzynarodowy rozwój. Pozwoli to na wzmocnienie pozycji Grupy jako lidera realizującego założenia rewolucji w obszarze zasobów i osiągnięcie założonych ambitnych celów.

Do dziś Grupa była zorganizowana wokół dwóch działalności: wody i odpadów. Od dziś, pozycjonowanie Grupy skupia się na zrównoważonym zarządzaniu zasobami poprzez cztery działalności: zarządzanie obiegiem wody, recykling i odzysk odpadów, rozwiązania na rzecz oczyszczania i uzdatniania wody oraz usługi doradcze na rzecz trwałego i zrównoważonego rozwoju miast i regionów.

Jedna marka aby realizować założenia gospodarki obiegowej i zrównoważonego zarządzania zasobami

W świecie, gdzie trwa intensywny wzrost demograficzny – w 2030 roku populacja ludzi na Ziemi osiągnie 9 miliardów, którzy będą mieszkali głównie w miastach, nasze działalności, zarządzanie obiegiem i dystrybucja wody pitnej, zarządzanie odzyskiem odpadów i bardziej globalnie zarządzanie zasobami naturalnymi, są w samym sercu wyzwań dla cywilizacji XXI wieku.

"Rewolucja w obszarze zasobów przyniesie duże zmiany w sposobie życia współczesnych  społeczeństw, podobnie jak rewolucja przemysłowa i rewolucja cyfrowa. Dlatego nasza Grupa musi być gotowa odpowiadać na dzisiejsze i jutrzejsze potrzeby klientów i tak realizować swoje działania aby uczestniczyć i reagować na te zmiany. Jako jeden z liderów, realizujący założenia gospodarki obiegowej, musimy służyć tej rewolucji naszym doświadczeniem oferując kompleksowe rozwiązania w gospodarowaniu zasobami. To jest moja wizja do której jestem w pełni przekonany” – mówi Jean Louis Chaussade, Prezes Grupy SUEZ.

SUEZ

Jesteśmy u progu rewolucji. W świecie dynamicznego wzrostu demograficznego,  urbanizacji i stale zmniejszającej się ilości surowców naturalnych, ochrona, racjonalne i ponowne wykorzystanie surowców jest niezbędne dla naszej przyszłości. SUEZ (Paryż: SEV, Bruksela: SEVB) zaopatruje w wodę pitną 92 miliony osób, usługami asenizacyjnymi obejmuje 65 milionów oraz zagospodaruje odpady odebrane od blisko 50 milionów mieszkańców, odzyskując 14 milionów ton surowców i 5,138 GWh energii. Wraz z 80,990 pracownikami Grupa SUEZ  obecna  na pięciu kontynentach, jest światowym liderem w zrównoważonym zarządzaniu zasobami.

SUEZ  osiągnął w 2014 r. obroty w wysokości 14,3 mld EUR.

 

KONTAKT      

Dział Komunikacji SITA Polska

Tel. 22 55 80 603

Email: komunikacjasita@sitapolska.com.pl

                                         

zamów kontener formularz kontaktowy informacje dla mieszkańców