Razem dla naszego środowiska 

Aktualności

EKOLAUR dla SITA Starol

29 października 2014 roku Prezes Zarządu SITA Starol Piotr Bordoszewski odebrał Nagrodę EKOLAUR, która została przyznana przez Kapitułę Polskiej Izby Ekologii.

Do udziału w konkursie, w kategorii  OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI, GOSPODARKA ODPADAMI, została zgłoszona Instalacja BIO-COM do biologicznego przetwarzania odpadów w bioreaktorach foliowych.

Instalacja BIO-COM do biologicznego przetwarzania odpadów służy do przetwarzania odpadu - pozostałości poprodukcyjnych o kodzie 191212, pochodzącego z produkcji paliwa alternatywnego. Wdrożenie biologicznego przekształcania odpadów spowodowało, że dotychczas wytwarzane i kierowane do składowania odpady, po procesie kompostowania zostaną przekształcone w stabilizat, o mniejszej uciążliwości dla środowiska, który kierowany będzie do procesów odzysku, w tym również do produkcji paliw. Technologia Bio-Com jest systemem zamkniętym z wymuszonym napowietrzaniem wsadu oraz oczyszczaniem powietrza poprocesowego umożliwiającym:

  • ochronę przed uciążliwością dla środowiska,
  • zapewnienie optymalnych warunków procesu kompostowania,
  • ciągłe monitorowanie przebiegu procesu,
  • automatyczne sterowanie oraz rejestrację odczytów mierzonych parametrów.

System Bio-Com gwarantuje ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska do minimum i jest systemem biodegradacji odpadów organicznych, co jest odzwierciedlone w ubytku masy odpadowej.

Biologiczne przetwarzanie odpadów ogranicza również odorowość odpadów poprzez prowadzenie procesu w zamkniętych bioreaktorach. Odpad powstały po procesie biologicznego przetwarzania nadaje się do wykorzystania w procesie rekultywacji składowisk a odorowość tego odpadu jest ograniczona do minimum.

Technologia biostabilizacji odpadów w bioreaktorach foliowych jest systemem tlenowym, zamkniętym, umożliwiającym:

- zapewnienie optymalnych warunków procesu;

- monitorowanie jego przebiegu;

- automatyczne sterowanie oraz

- rejestrację warunków w bioreaktorze;

- odizolowanie obiegu powietrza podprocesowego w systemie zakończonym filtrem;

- recyrkulacja skroplin;

-łatwy pobór próbek bez większej ingerencji w zachodzący proces dzięki zamykanym otworom rewizyjnym.

Technologia ta oparta jest na zastosowaniu tanich, jednorazowych, zamkniętych bioreaktorów z wymuszonym napowietrzaniem. Umożliwia automatyczne sterowanie napowietrzaniem stabilizowanego lub kompostowanego wsadu w zależności od zawartości tlenu w powietrzu poprocesowym. Oryginalnym aspektem eksploatacji tej technologii jest załadunek wsadu. Wsad jest ładowany do rękawa przy pomocy maszyny GreenBagger, działającej na zasadzie prasy. Możliwa jest też mobilność instalacji dzięki  lekkiej konstrukcji zestawów czołowych oraz rurociągów odpowietrzających. Decyzja, ile odpadów zostanie załadowanych do rękawa zależy od aktualnych ilości dostarczonych do instalacji, nie trzeba czkać na uzbieranie się wystarczającej ilości od napełnienia całej objętości bioreaktora. Daje to niewątpliwą przewagę nad technologiami kompostowania dotychczas stosowanymi.

SITA Starol otrzymała również wyróżnienie „Za działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz zaangażowanie w prace  Polskiej Izby Ekologii”.


Więcej na temat EKOLAURY Polskiej Ekologii TU


zamów kontener formularz kontaktowy informacje dla mieszkańców