Razem dla naszego środowiska 

Aktualności

Spółka SITA ZOM S.A. z Bielska- Białej rozpoczęła budowę bazy technicznej

W dniu 5 września 2015 r., odbyło się uroczyste zasadzenie drzew na terenie budowy nowej bazy technicznej Spółki SITA ZOM S.A. Decyzją Prezydenta Miasta Bielska-Białej Pana Jacka Krywulta oraz zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę, baza realizowana będzie w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej/Reksia, obręb: Lipnik.

Symboliczne zasadzenie drzew na placu budowy zamyka pierwszy etap realizacji inwestycji tj. uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń. Kolejnym krokiem będzie wybór Wykonawcy realizującego wykonanie nowej bazy Spółki, który, zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących procedury przetargowej, nastąpi 9 października 2015 r. Zakończenie inwestycji planowane jest na III kwartał 2016 r. 

Projekt obejmuje budowę bazy technicznej składającej się z obiektów kubaturowych tj.; budynku administracyjno-socjalnego z portiernią i dyspozytornią oraz profesjonalnego warsztatu samochodowego. Na terenie bazy zlokalizowane będą również miejsca parkingowe oraz magazyn soli drogowej z wytwornicą solanki.

Nowa baza będzie obiektem nowoczesnym, spełniającym wszelkie wymogi ochrony cennych wartości przyrodniczych i zasobów naturalnych . Zaprojektowane rozwiązania techniczne w pełni spełnią oczekiwania w zakresie poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy wszystkich pracowników Spółki oraz kultury organizacji.

 

zamów kontener formularz kontaktowy informacje dla mieszkańców