Razem dla naszego środowiska 

Aktualności

GPK SITA Głogów Rozpoczyna Budowę

Komunikat prasowy

GPK SITA Głogów rozpoczyna budowę Regionalnej Instalacji
Przetwarzania Odpadów Komunalnych


W dniu 30 maja, symbolicznym wmurowaniem aktu erekcyjnego, GPK – SITA Głogów Sp. z o.o. rozpoczyna budowę Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK).

RIPOK zostanie oddana do użytkowania w marcu 2015 r. W tym czasie powstaną: sortownia, kompostownia z bioreaktorami i płytą do dojrzewania wstępnie przetworzonych odpadów komunalnych i odpadów zielonych oraz cały ciąg komunikacyjny związany z dostarczaniem i magazynowaniem odpadów.

Do powstającej instalacji rocznie może trafić blisko 40 tys. ton odpadów komunalnych pochodzących od mieszkańców gmin z terenu Regionu Północnego.

Instalacja Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania odpadów (MBP) została tak zaprojektowana, aby spełnić surowe wymogi prawne, dotyczące zagospodarowywania zmieszanych odpadów komunalnych oraz efektywnego odzyskiwania surowców wtórnych, nadających się do ponownego wykorzystania – recyklingu.

RIPOK w Głogowie będzie jedną z najnowocześniejszych instalacji w Regionie Północnym województwa dolnośląskiego. Będzie też ważnym elementem regionalnego systemu gospodarki odpadami oraz rozwiązaniem, dzięki któremu Miasto Głogów i okoliczne gminy osiągną wymogi unijne w zakresie redukcji ilości odpadów komunalnych trafiających na składowiska. Zakład wpłynie również na zwiększenie ilość odpadów poddawanych procesom odzysku mechanicznego i biologicznego w regionie.

W przypadku sprzyjającej koniunktury gospodarczej na sprzedaż paliw alternatywnych, zakład przygotowany został do instalacji dodatkowych urządzeń, umożliwiających produkcję takiego paliwa.

Koszt inwestycji to prawie 20 mln złotych pochodzących z kredytu inwestycyjnego udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, przy dofinansowaniu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) oraz ze środków własnych Spółki.

 

 


zamów kontener formularz kontaktowy informacje dla mieszkańców