Razem dla naszego środowiska 

Aktualności

Pierwsza Łopata w Poznaniu


KOMUNIKAT PRASOWY

Rozpoczęcie prac budowlanych Instalacji Termicznego
Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu.

 

17 kwietnia 2014 r., rozpoczęto prace budowlane związane z realizacją Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) dla Poznania. To kolejny etap realizacji  Partnerstwa Publiczno Prywatnego (PPP) zawartego w kwietniu 2013 r. pomiędzy Miastem Poznań i SITA Zielona  Energia.

Symboliczne wbicie “pierwszej łopaty” na placu budowy, będzie miało miejsce 22 maja 2014 roku. To zamknięcie pierwszego etapu realizacji inwestycji tj. uzyskiwania niezbędnych pozwoleń. ITPOK zostanie oddana do użytku w drugiej połowie 2016 r. i będzie eksploatowana przez następne 25 lat przez SITA Zielona Energia.

Dzisiaj, wspólnie z Partnerem Prywatnym, osiągnęliśmy etap, który zamyka procedury administracyjne związane z przygotowaniem inwestycji. Zakończenie tego etapu i uzyskanie pozwolenia na budowę w ciągu roku od podpisania Umowy, dla tak trudnej inwestycji jaką jest niewątpliwie spalarnia, jest sukcesem SITA Zielona Energia i Miasta Poznań. Cieszę się, iż założenia, które były podstawą podjęcia decyzji o realizacji inwestycji w partnerstwie publiczno- prywatnym na tym pierwszym etapie współpracy, potwierdziły się. Oczekuję również, że partnerstwo nasze (Miasta Poznań i SITA Zielona Energia) zda egzamin na kolejnym etapie jakim jest budowa instalacji i pozwoli na jej uruchomienie zgodnie z terminem tj. w listopadzie 2016 r. - powiedział prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny.

W ciągu minionego roku, wspólnie z Miastem Poznań, pracowaliśmy nad aktualizacją decyzji środowiskowej oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę, które ostatecznie zostało wydane w dniu 20 stycznia b.r. W ostatnich miesiącach uzyskaliśmy wszelkie niezbędne decyzje, uzgodnienia i pozwolenia umożliwiające rozpoczęcie robót budowlanych. Dziś przechodzimy do kolejnego etapu realizacji Umowy PPP czyli przystępujemy do  budowy – powiedział Jean-Michel Kaleta, Członek Zarządu SITA Zielona Energia. W celu realizacji budowy instalacji, wybraliśmy doświadczonych Partnerów: w zakresie technologii  firmę Hitachi Zosen Inova i robót budowlanych firmę Hochtief. Dzięki połączeniu naszego doświadczenia oraz doświadczenia naszych Partnerów,  instalacja zacznie służyć mieszkańcom Poznania i okolicznych gmin już pod koniec 2016 r. - dodaje.

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny Jean-Michel Kaleta Członek Zarządu SITA Zielona Energia
Wiceprezydent Miasta Poznania Mirosław Kruszyński Zespół SITA Zielona Energia Wbicie „Pierwszej Łopaty” zespoły Miasta Poznania i SITA Zielona Energia
Zespół Miasta Poznania    

Zgodnie z umową PPP, SITA Zielona Energia zrealizuje nowoczesną instalację termicznego przekształcania odpadów komunalnych o wydajności 210 000 ton odpadów roczne, która powstanie w sąsiedztwie elektrociepłowni Karolin w północno-wschodniej części miasta. Koszt budowy instalacji szacowany jest na ponad 725 milionów złotych i będzie sfinansowany przez udziałowców SITA Zielona Energia (tj. SITA Polska – należąca do grupy SUEZ Environnement – i Marguerite Waste Polska – należącą do Marguerite Fund) oraz kredyty z konsorcjum trzech banków - Pekao SA, PKO BP i Banku Gospodarstwa Krajowego. Ponadto Miasto Poznań planuje wykorzystanie  dofinansowania z unijnego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości ok. 300 mln. zł. Projekt pozwoli Miastu spełnić wymagania dotyczące ograniczenia ilości odpadów komunalnych trafiających na składowiska, wynikające z polskiego i europejskiego prawa.

Miasto Poznań

Piąte pod względem liczby ludności miasto w Polsce (552,4 tys. mieszkańców) i siódme pod względem powierzchni (262 km²). Poznań jest powiązany ekonomicznie i komunikacyjnie z otaczającym go powiatem poznańskim oraz gminami Oborniki, Skoki, Szamotuły i Śrem, tworząc razem z nimi aglomerację poznańską zamieszkałą przez ponad 1 mln osób. Miasto jest ośrodkiem przemysłu, handlu, logistyki i turystyki. Funkcjonują tu Międzynarodowe Targi Poznańskie – największe i najstarsze centrum wystawiennicze w Polsce. Poznań to ośrodek akademicki, naukowy i kulturalny.

www.poznan.pl  |  www.ekokonsultacje.pl

 

SITA Zielona Energia

SITA Zielona Energia została utworzona przez SITA Polska (należącą do Suez Environnement), i Marguerite Waste Polska (należącą do Funduszu Marguerite) w celu wzięcia udziału w pierwszym w Polsce projekcie PPP z sektora gospodarki odpadami. W dniu 8 kwietnia 2013 SITA Zielona Energia zawarła z Miastem Poznań Umowę o PPP dla realizacji ITPOK w Poznaniu.

www.sita-zielonaenergia.pl

 

SITA Polska

Od 1992 roku, SITA Polska oferuje kompleksowe usługi samorządom lokalnym oraz przedsiębiorcom w zakresie gospodarki odpadami i utrzymania czystości w miastach. SITA Polska zatrudnia 2600 osób i zagospodarowuje ponad 1 mln ton odpadów rocznie, stawiając sobie za cel stały wzrost poziomu recyklingu i odzysku.

www.sitapolska.pl

 

SUEZ ENVIRONNEMENT

Zasoby naturalne nie są nieskończone. SUEZ ENVIRONNEMENT (Paryż: SEV, Bruksela: SEVB), wraz ze swoimi spółkami, uczestniczy na co dzień w ochronie zasobów naturalnych, dostarczając innowacyjne rozwiązania dla mieszkańców i przemysłu. SUEZ ENVIRONNEMENT zaopatruje w wodę pitną 92 milionów osób, usługami asenizacyjnymi obejmuje 65 milionów osób oraz zagospodaruje odpady odebrane od blisko 52 milionów mieszkańców. SUEZ ENVIRONNEMENT zatrudnia 79 550 pracowników i, działając na pięciu kontynentach, jest światowym liderem wśród wyłacznych dostawców usług w dziedzinie gospodarki wodnej i odpadowej. SUEZ ENVIRONNEMENT, osiągnął w 2013 r. obroty w wysokości 14,6 mld EUR.

www.suez-environnement.com

 

MARGUERITE FUND

The 2020 European Fund for Energy, Climate Change and Infrastructure (“Marguerite Fund”) został utworzony przy wsparciu sześciu wiodących w Europie publicznych instytucji finansowych (Caisse des Dépôts et consignations, Cassa Depositi e Prestiti, Europejski Bank Inwestycyjny, Instituto de Crédito Oficial, KfW, PKO Bank Polski) w celu realizacji kapitałochłonnych inwestycji w infrastrukturę. Funduszowi doradza niezależna firma doradcza, Marguerite Adviser S.A. Fundusz przeznaczył dotychczas około 300 mln euro na projekty należące do sektorów infrastruktury transportowej i energii odnawialnej o łącznej wartości przekraczającej 4 mld euro. Spośród 9 projektów finansowanych przez Fundusz Marguerite, zlokalizowanych w 7 krajach Unii Europejskiej, dwa znajdują się w Polsce.

www.margueritefund.eu

 

zamów kontener formularz kontaktowy informacje dla mieszkańców