Razem dla naszego środowiska 

Aktualności

Umowa o współpracy EKON i SITA

 

Stowarzyszenie EKON i SITA Polska podpisały umowę o współpracy w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów selektywnie zbieranych na terenie Ursynowa

 

Z przyjemnością informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 27 marca 2014 r. została podpisana umowa o współpracy między Stowarzyszeniem EKON i SITA Polska.

Pracownicy EKON, nazywani przez Warszawiaków „Mrówkami”, będą odbierali odpady selektywnie zbierane od części mieszkańców Ursynowa już w połowie kwietnia.

„Elementarz ekologiczny” opisujący nowe zasady selektywnej zbiórki prowadzonej przez EKON oraz harmonogram zbiórki zostaną przekazane mieszkańcom do 11 kwietnia 2014 r.

Zbiórka rozpocznie się w dniach 14-18 kwietnia 2014 r.

Współpraca będzie realizowana zgodnie z zapisami Umowy, jaką SITA podpisała z m.st. Warszawa oraz na zasadach zadowalających wszystkie strony.

Marta Jabłońska
Przewodnicząca Zarządu EKON
Jean-Michel Kaleta
Prezes Zarządu  SITA Polska 

 

********

Stowarzyszenie "Niepełnosprawni dla Środowiska EKON", powstało w 2003 roku z misją pomocy osobom niepełnosprawnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym, a szczególnie osobom chorującym psychicznie. Stowarzyszenie jest przedsiębiorstwem społecznym o ogólnopolskim zasięgu, organizacją pozarządową o charakterze non profit, które za cel postawiło sobie wspieranie osób z niepełnosprawnością w znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia zarówno na chronionym jak i otwartym rynku pracy.

Od 10 lat EKON m.in. realizuje projekt « EKO-praca » polegający na tworzeniu miejsc pracy dla osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.Osoby zatrudnione w ramach tego projektu pracują w sektorze związanym z ochroną środowiska: odbierają odpady opakowaniowe od mieszkańców oraz firm i przygotowują je do recyklingu. Rocznie zbierają i przetwarzają ok 3 600 ton odpadów.

SITA Polska, należąca do SUEZ ENVIRONNEMENT,działa na polskim rynku gospodarki odpadami i utrzymania czystości od roku 1992. Obecna w ponad 20 miastach w kraju, SITA oferuje kompleksowe usługi mieszkańcom, przedsiębiorcom, instytucjom oraz samorządom lokalnym w zakresie odbioru, recyklingu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych i przemysłowych (w tym niebezpiecznych).

SITA w Polsce zatrudnia 2 600 pracowników. Zagospodarowuje ponad 1 000 000 ton odpadów rocznie, stawiając sobie za cel stały wzrost poziomu recyklingu i odzysku.

Zasoby naturalne nie są nieskończone. SUEZ Environnement (Paryż: SEV, Bruksela: SEVB) wraz ze swoimi spółkami uczestniczy na co dzień w ochronie zasobów naturalnych, dostarczając innowacyjne rozwiązania dla mieszkańców i przemysłu. SUEZ ENVIRONNEMENT zaopatruje w wodę pitną 97 milionów osób, usługami asenizacyjnymi obejmuje 66 milionów osób oraz zagospodarowuje odpady odebrane od blisko 50 milionów mieszkańców. SUEZ ENVIRONNEMENT zatrudnia 79 549 pracowników i, działając na pięciu kontynentach, jest światowym liderem wśród wyłącznych dostawców usług związanych z dostawą wody oraz usług asenizacyjnych. W 2013 r. SUEZ Environnement wypracował przychody w wysokości 14,6 mld EU.

********

KONTAKT DLA PRASY :

Stowarzyszenie EKON

GRZEGORZ  ŻURAWSKI
TEL. 605 918 500
g.zurawski@ekon.org.pl

SITA POLSKA:

BEATA NASIADKA
TEL. 515 224 205
beata.nasiadka@sitapolska.com.pl

zamów kontener formularz kontaktowy informacje dla mieszkańców