Razem dla naszego środowiska 

Aktualności

Nowa inwestycja w SITA Jantra


SITA Jantra uruchamia w Mirowie, gmina Rymań Instalację Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania odpadów komunalnych i produkcji paliwa alternatywnego

SITA Jantra Sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie, należąca do SITA Polska, w dniu    21 marca 2014 r. uruchamia Instalację Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania odpadów komunalnych i produkcji paliwa alternatywnego w Mirowie. Jest to kolejna inwestycja spółki na rynku gospodarki odpadami w województwie  zachodniopomorskim.

Instalacja składa się z sortowni o wydajności rocznej 40.000 ton, kompostowni o wydajności 20.000 ton oraz instalacji do produkcji paliwa alternatywnego z odpadów o wydajności 60.000 ton rocznie.

Dzięki działaniu obiektu zwiększy się w regionie ilość odpadów poddawanych procesom odzysku, czy to mechanicznego czy biologicznego, a co za tym idzie, zmniejszy się ilość surowców wtórnych trafiających na składowiska – mówi Artur Bogacki Prezes Zarządu SITA Jantra. Chcemy być dla gmin, z którymi współpracujemy, partnerem dzięki któremu będą mogły spełnić wymogi dotyczące poziomów odzysku, wynikające z polskiego i europejskiego prawa.

Do nowootwartej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania trafią odpady komunalne głównie z gmin z regionu szczecineckiego.

Koszt inwestycji to ponad 17 mln złotych. Został pokryty ze środków własnych spółki przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Na terenie zakładu działa również regionalne składowisko mogące przyjąć rocznie 70.000 ton odpadów i nowoczesna instalacja do pozyskiwania i spalania biogazu składowiskowego oraz produkcji energii elektrycznej.

***

SITA Jantra jest jedną ze spólek należących do SITA Polska.

SITA Polska działa na polskim rynku gospodarki odpadami i utrzymania czystości od roku 1992. Obecna w ponad 20 miastach w kraju, SITA oferuje kompleksowe usługi mieszkańcom, przedsiębiorcom, instytucjom oraz samorządom lokalnym w zakresie odbioru, recyklingu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych i przemysłowych (w tym niebezpiecznych).

SITA w Polsce zatrudnia 2 600 pracowników. Zagospodarowuje ponad 1 000 000 tony odpadów rocznie, stawiając sobie za cel stały wzrost poziomu recyklingu i odzysku.

www.sitapolska.pl

KONTAKT DLA PARASY :

 

SITA JANTRA:

ARTUR BOGACKI
TEL. 91 483 11 52 WEW. 100

artur.bogacki@sitapolska.com.pl

SITA POLSKA:

BEATA NASIADKA
TEL. 22 55 80 603

beata.nasiadka@sitapolska.com.pl

 Dokument do pobrania w wersji .pdf - 335KB

zamów kontener formularz kontaktowy informacje dla mieszkańców