Razem dla naszego środowiska 

Aktualności

SITA gotowa na współpracę z EKON

SITA Polska jest gotowa do podjęcia współpracy z EKON w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów selektywnie zbieranych na terenie Ursynowa.

W ostatnich tygodniach odbyliśmy z EKON szereg spotkań w celu wypracowania zasad współpracy pomiędzy SITA i EKON, tak, aby współpraca ta była realizowana zgodnie z zapisami Umowy, jaką SITA podpisała z m.st. Warszawa oraz zgodnie z zasadami wynikającymi z prawa  zamówień publicznych.

Wspólne rozwiązania SITA i EKON przedstawiły Miastu, by uzyskać potwierdzenia, że propozycje te są zgodne z zapisami Umowy.

We wstępnym schemacie współpracy zaproponowanym przez SITA, który był dopracowywany w ostatnim czasie wspólnie z EKON, SITA miała realizować transport odpadów do sortowni EKON. EKON nie musiałby wówczas ponosić kosztów wyposażenia pojazdów zgodnie z wymogami Miasta.

Podczas spotkania w dniu 6 marca EKON poinformował nas, że odrzuca tę propozycję i chce realizować transport we własnym zakresie zapewniając jednocześnie, że spełni wymogi Umowy z Miastem, zapewniając wymagane wyposażenie pojazdów w GPS, system przesyłu informacji i wagi na samochodach. SITA wyraziła zgodę na takie rozwiązanie akceptując jednocześnie warunki finansowe przedstawione przez EKON.

W ubiegły piątek tj. 7 marca przesłaliśmy do EKON projekt umowy, uwzględniający wszystkie oczekiwania EKON, w tym te dotyczące sposobu realizacji usług i warunków finansowych, jak również wymagania wynikające z Umowy wiążącej SITA i Miasto.

Obecnie czekamy na akceptację propozycji przez EKON, aby jak najszybciej podpisać umowę i rozpocząć współpracę z EKON i Mrówkami. 

zamów kontener formularz kontaktowy informacje dla mieszkańców