Razem dla naszego środowiska 

Aktualności

POLSKA IZBA GOSPODARKI ODPADAMI

SITA Polska, jest jednym z głównych założycieli PIGO i jest członkiem tej organizacji od samego początku jej istnienia.

Podstawowymi zadaniami statutowymi PIGO są: reprezentowanie i ochrona interesów zrzeszonych w niej przedsiębiorców, tworzenie rynku i przemysłu przetwórstwa odpadów oraz rozwój w tej dziedzinie przedsiębiorczości. 

PIGO jest organizacją otwartą i stanowi forum współpracy i wymiany poglądów wszystkich uczestników rynku odpadowego: spółek samorządowych, prywatnych, z kapitałem krajowym, zagranicznym i mieszanym. Stanowiska PIGO odnoszą się do najistotniejszych zagadnień i projektów rozwiązań legislacyjnych w gospodarce odpadami i wynikają z wieloletnich doświadczeń i praktyki profesjonalnej działalności gospodarczej członków Izby oraz współpracy z administracją rządową i samorządową, ekspertami i organizacjami pozarządowymi. 

Polska Izba Gospodarki Odpadami wspiera inicjatywy gospodarcze i organizacyjne członków. Umożliwia przedsiębiorcom udział w tworzeniu prawa, promującego wysokie standardy bezpieczeństwa oraz higieny sanitarnej, rozwój profesjonalnych usług komunalnych, nowoczesnej techniki oraz odzysku, recyklingu i bezpiecznego dla ludzi i środowiska unieszkodliwiania odpadów.

zamów kontener formularz kontaktowy informacje dla mieszkańców