Razem dla naszego środowiska 

Aktualności

Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA

Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA (PSR) istnieje od 2001 r. Jest jedną z największych organizacji odzysku w Polsce. Została założona przez największe firmy recyklingowe w Polsce jako bezpieczna organizacja odzysku.

PSR została powołana do ochrony środowiska naturalnego przed masami odpadów, jakie tworzą zużyte opakowania na składowiskach. Zgodnie z Ustawą o „obowiązkach przedsiębiorców (…)” przedsiębiorcy wprowadzający na rynek opakowania wraz z produktami, powinni zebrać z rynku oraz zapewnić recykling części tych opakowań. Jednym z zadań PSR jest pomoc przedsiębiorcom poprzez przejęcie ich obowiązku odzysku i recyklingu opakowań.

PSR stwarza szansę rozwoju selektywnej zbiórki odpadów dla zainteresowanych przedsiębiorców i samorządów. Proponuje rozwiązania, które pozwolą zbudować nowoczesny i zintegrowany system gospodarki odpadami, w którym odzysk i recykling zajmą czołowe miejsce, a składowanie lub spalanie będzie dotyczyło jedynie odpadów resztkowych.

zamów kontener formularz kontaktowy informacje dla mieszkańców