Razem dla naszego środowiska 

Aktualności

SITA Polska i Marguerite Fund - początek współpracy

SITA Polska Sp. z o.o. i Marguerite Adviser, wyłączny doradca inwestycyjny Marguerite Fund (The 2020 European Fund for Energy, Climate Change and Infrastructure), zawarły porozumienie o wspólnym ubieganiu się o zlecenie na budowę i eksploatację instalacji termicznego przekształcania odpadów w Poznaniu.

SITA Zielona Energia została utworzona przez SITA Polska i Marguerite Waste Polska (spółka utworzona przez Marguerite Fund). Celem utworzenia spółki było wzięcie udziału w pierwszym w Polsce projekcie PPP z sektora gospodarki odpadami. PPP to model współpracy między samorządami a prywatnymi operatorami powszechnie stosowany w Europie Zachodniej.

Poznańska inwestycja będzie współfinansowana, budowana i zarządzana przez partnera prywatnego, wybranego przez miasto w ramach przetargu. Koszt tej inwestycji to 700 mln PLN, przy możliwym dofinansowaniu ze środków unijnych.

SITA Zielona Energia w dniu 13 września znalazła się na krótkiej liście firm, które wezmą udział w kolejnej turze postępowania przetargowego na spalarnię śmieci w Poznaniu.

Rozwój technologii termicznego przekształcania odpadów jest obecnie głównym celem naszej strategii w Polsce, gdzie od ponad 20 lat SITA rozwija działalność związaną z gospodarką odpadową. SITA ma ogromne doświadczenie w projektowaniu, budowaniu i eksploatacji instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych. W sumie, w Europie i na świecie, zarządzamy 48 takimi obiektami. Większość z nich powstała dzięki różnym formom współpracy z władzami lokalnymi, czyli dzięki Partnerstwu Publiczno-Prywatnemu. Obecnie Grupa na świecie rocznie przetwarza 9 mln ton odpadów uzyskując w ten sposób energię elektryczną i cieplną. To prawie tyle odpadów, ile rocznie wytwarzają wszystkie gospodarstwa domowe w Polsce. Dzięki współfinansowaniu naszych projektów przez Marguerite Fund będziemy w stanie bardziej zaangażować się w realizację tego typu inwestycji na rynku – mówi Jean-Michel Kaleta, Prezes Zarządu SITA Polska

Liczymy na to, że poznański projekt będzie pierwszą pozycją na długiej liście inwestycji typu „Energia z Odpadów”, dzięki którym znacznie zmniejszy się w Polsce ilość odpadów wywożonych na składowiska. Przewidujemy, że w ciągu najbliższych 5 lat będzie realizowanych wiele tego typu inwestycji. Chcemy być ich częścią, a współpraca z najlepszymi operatorami na europejskim rynku, takimi jak SITA, da nam wspólnie możliwość zaproponowania rozwiązań technicznych i ekonomicznych, które przyniosą wymierne korzyści środowisku i społeczeństwu – powiedział Nicolas Merigo, Prezes Zarządu Marguerite Adviser SA.

zamów kontener formularz kontaktowy informacje dla mieszkańców