Razem dla naszego środowiska 

Aktualności

SITA POLSKA CZŁONKIEM CCIFP

Francuska Izba Przemyslowo-Handlowa CCIFP - działa w Polsce od 1994 roku. Reprezentuje interesy zarówno polskich jak i zagranicznych inwestorów, głównie francuskich. Jest platformą współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami. Promuje dobre praktyki biznesowe. Izba współtworzy korzystne warunki dla rozwoju działalności inwestycyjnej i gospodarczej w Polsce. CCIFP ma swój wkład w propagowanie formy działalności gospodarczej opartej na formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Odgrywa też aktywną rolę w kontaktach z organami administracji państwowej, samorządowej i organizacjami zrzeszającymi pracodawców.

Francuska Izba Przemyslowo-Handlowa zrzesza w swoich szeregach ponad 300 firm działających we wszystkich sektorach gospodarki i życia publicznego m.in. przemyśle, handlu, usługach, kulturze, itp.

zamów kontener formularz kontaktowy informacje dla mieszkańców